Wednesday, 2 July 2008

Dutch Sing Along

Andre hazes - zij gelooft in mij

Zij lag te slapen,
vroeg haar gisterenavond, wacht op mij,
misschien ben ik vanavond vroeger vrij,
ze knikt wel van ja, maar zij kent mij.

Nu sta ik voor je,
ik ben weer blijven hangen in de kroeg,
zo'n nacht ze weet 't, dan heb ik nooit genoeg,
hoe was het, dat was alles wat ze vroeg.

Want zij gelooft in mij,
zij ziet toekomst in ons allebei,
ze vraagt nooit, maak je voor mij een vrij,
want ze weet, dit gaat voorbij,
ik schrijf m'n eigen lied,
totdat iemand mij ontdekt en ziet,
dat 'n ieder van mijn songs geniet,
ze vertrouwt op mij,
ze gelooft in mij.

Ik zal wachten,
tot de tijd dat ieder mij herkent,
en je trots kan zijn op je eigen vent,
op straat zullen ze zeggen, u bent bekend.

Zolang we dromen,
van 't geluk dat ergens op ons wacht,
dan vergeet je snel weer deze nacht,
jij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht.

Want zij gelooft in mij,
zij ziet toekomst in ons allebei,
ze vraagt nooit, maak je voor mij een vrij,
want ze weet, dit gaat voorbij,
ik schrijf m'n eigen lied,
totdat iemand mij ontdekt en ziet,
dat 'n ieder van mijn songs geniet,
ze vertrouwt op mij,
ze gelooft in mij.http://www.youtube.com/watch?v=N6690tfknMU&feature=related

Babelfished

She lay sleep, its gisterenavond asked, wait for me, perhaps I am vanavond in former days free, she nods, however, of yes, but she knows me.

Now I stand for your, I am continue hang in the bar, zo' n night them weet ' t, then has I never enough, how it, which was, was everything what them asked.

Because she believes in me, she sees future in us both, she never asks, frees you for me, because them weet, these go beyond, I write m' n own song, until someone sees me discovered and, that ' n enjoys everyone of my songs, she trusts me, she believes in me.

I will wait, until the time that everyone recognises me, and you pride can be on your own vent, on the street they will say, you are confessed.

As long as we dream, of ' t luck that somewhere on our guard, then you forget rapidly this night, you trust me, that is my strength.

Because she believes in me, she sees future in us both, she never asks, frees you for me, because them weet, these go beyond, I write m' n own song, until someone sees me discovered and, that ' n enjoys everyone of my songs, she trusts me, she believes in me.

No comments: